Selecteer een pagina

                                      YOU DESERVE BETA!                                   

“Onze maatschappij staart zich blind op succesverhalen, terwijl we misschien wel meer kunnen leren van missers.” Zo opende het artikel ‘Mislukkend Voorwaarts’ in de Volkskrant van 26 augustus. De strekking van het verhaal is dat we veel profijt kunnen hebben van meer openheid over projecten en initiatieven die mislukken.

BETAMAX ALS VOORBEELD

En dat we veel kunnen leren van mislukkingen staat vast. Tijdens een training over Design Thinking heb ik deze week dankbaar gebruik gemaakt van het Betamax voorbeeld. De befaamde videoband die door Sony werd ontwikkeld en het uiteindelijk jammerlijk aflegde tegen de VHS standaard van JVC. Het verhaal gaat – onterecht – dat het falen van Betamax vooral kwam doordat VHS wél porno toestond op hun videobanden. In realiteit speelde er meer, maar de kern is dat Betamax een verkeerd beeld had van de dieper liggende behoeften van hun consumenten (niet alleen porno, maar vooral goedkope videobanden met lange afspeelduur).

DE TIJD NEMEN OM DE KLANT ÉCHT TE BEGRIJPEN

Dat is de les die we kunnen leren van Betamax. Investeer tijd en geld in het onderzoeken van klantbehoeften en toets je ideeën met prototypes voordat je investeert in een definitieve oplossing. Dat we in praktijk die tijd vaak niet nemen heeft denk ik te maken met de focus op snelle resultaten. Misschien dat het meer openhartig delen van mislukkingen teams helpt om deze tijd wel te nemen. Cruciaal om kostbare blunders te voorkomen. You deserve Beta! 

Heb je een vraag of wil je meer weten over Design Thinking en het belang van het luisteren naar je klanten? Stuur Thomas een email.

Share This