Selecteer een pagina

L’Oréal

Empowering marketing @ L'Oréal

L’Oréal, een van de meest bekende Beauty concerns , was klaar om een stap te zetten in hun #organisatie. Om meer #agile te werk te gaan hebben ze Strategiemakers gevraagd hen te begeleiden in hun transitie.

“Ik ben er trots op dat we nu meer tijd en kennis hebben om onze eigen expertise te verbeteren”

KLANT

Voor dit project zijn we samen met de Consumer Products Divisie van L’Oréal aan de slag gegaan. De Consumer Products Divisie richt zich op het verkopen van beauty producten via retailers zoals onder andere Etos en de Kruidvat. De marketing teams van L’Oréal werken in een Categorie structuur met focus op categorieën zoals Haircare en Make-up.

UITDAGING

Merkbeleving wordt steeds belangrijker om consumenten aan je te binden. Om deze merkbeleving zo optimaal mogelijk te maken zat de organisatiestructuur gericht op categorieën in de weg. In reactie hierop heeft L’Oréal een nieuwe structuur ontworpen genaamd Marketing 3.0. Met als doel om de voordelen van de oude structuur te behouden en tegelijkertijd de merken van L’Oréal meer aandacht geven. Aan Strategiemakers de vraag om te helpen deze vorm van agile transformatie tot een succes te maken.

DE OPLOSSING

Bij organisatieveranderingen zien we 2 valkuilen:

Allereerst is er vaak veel aandacht voor structuur maar worden cultuur en werkwijzen over het hoofd gezien. Terwijl deze thema’s juist cruciaal zijn voor een succesvolle verandering. Om de aandacht voor zowel cultuur, werkwijzen en structuur te vergroten gebruikten we de Growth by Design guide om de scope van de aanpak te vergroten en de elementen aan elkaar te verbinden.

Daarnaast zien we te vaak een lineaire aanpak waarbij de oplossing alleen maar wordt “geïmplementeerd”. Hierdoor is het lastig om in te spelen op ontwikkelingen en nieuwe inzichten tijdens het veranderingsproces en maakt dat de oplossing te vaak als iets externs voelt. Om hiermee om te gaan vormden een multidisciplinair transitieteam waarmee we de transitie op een agile manier zijn gaan aanpakken. Agile werken is doorgevoerd door het gebruik van een transitie backlog, het werken in sprints en meerdere reviews waarin stakeholders actief betrokken werden bij de veranderingen. Op deze manier zorgden we er samen met L’Oréal stap voor stap voor dat werknemers zich weer eigenaar voelen en samen een oplossing gevonden wordt.

WAARDE

Agile werken maakte iets los binnen het L’Oréal team, na een aantal sessies begonnen de transitie-teamleden de agile methodieken door te voeren in hun eigen teams en werd ook het werken in sprints meer doorgevoerd.

Naast dat agile werken binnen de eigen teams doorgevoerd wordt, voelen de marketeers zich ook meer gehoord. De marketeers hebben meer te voegen en het momentum gebruiken om zelf veranderingen door te voeren. Hierdoor ontstond er tijdens het proces meer ruimte om hardnekkige uitdagingen zoals te lange meetings en gebrek aan leiderschap aan te pakken. De marketing 3.0 Transitie is nog bezig maar we zien nu al hoe deze veranderingen geleidt hebben tot meer energie, betrokkenheid en samenwerking tussen de verschillende disciplines.

Samen op zoek naar creatieve oplossingen
Met de hele groep de agile transformatie door
Canvassen gebruiken voor de agile transformatie

Benieuwd wat we nog meer doen?

Naar onze cases

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Telefoonnummer StrategiemakersEmail Contact StrategiemakersContact formulier

Provincie Utrecht BMC Express

VERGROTEN VAN ONDERNEMERSCHAP

“DE BMC HEEFT ONS ALS BESTUUR HANDVATTEN GEGEVEN OM MEER BEZOEKERS TE GENEREREN, HET MUSEUM NOG BETER OP DE KAART TE ZETTEN EN OOK DE SAMENWERKING TE VERSTERKEN.”

DE KLANT

De Provincie Utrecht is in 2013 begonnen met culturele instellingen te helpen beter inzicht te krijgen in hun businessmodel.

Utrecht is een topregio op het gebied van wonen, werken én recreatie. Om aantrekkelijk te blijven ziet de provincie het belang van investeren in cultuur, zoals festivals, cultuureducatie en bibliotheken. Ook het stimuleren en versterken van cultureel ondernemerschap krijgt veel aandacht. Samen met gemeenten wil de provincie cultuur in de regio versterken door middel van innovaties en kennisdeling.

HET DOEL

De Provincie Utrecht wil culturele instellingen in de periode 2017-2019 blijven ondersteunen in het versterken van ondernemerschap, door drie trajecten te organiseren.
De culturele instellingen leren zakelijke kansen en verbetermogelijkheden te identificeren met hulp van visuele tools zoals het Business Model Canvas (BMC).

DE OPLOSSING

Acht culturele instellingen uit de provincie Utrecht krijgen de kans om hun business model te verbeteren door middel van de BMC Express. In een compact programma ondersteund door externe experts op cultureel en business vlak. We gaan verbeteren door te ‘doen’. Met elkaar krijgen we meer inzicht in: wie is onze bezoeker? Hoe kunnen wij meer inspelen op de behoeften van huidige en potentiële bezoekers? Hoe trekken we meer bezoekers aan? Waar liggen kansen voor samenwerkingen? En hoe kunnen we onszelf beter organiseren?

 Het is geen individuele reis. Op de stations trekken de culturele instellingen met elkaar op. We delen met elkaar wat we geleerd hebben. Wat we lastig vinden. Geven elkaar tips. Waarbij we vervolgens onze eigen reis weer zelf, maar als het goed is gemakkelijker, kunnen vervolgen. Tijdens het traject wordt nadrukkelijk contact gezocht met voormalig deelnemers aan het BMC traject. Zij delen hun ervaringen op het BMC vlak en helpen de huidige deelnemers verder in het ontplooien van ondernemerschap door te fungeren als mentoren tijdens het traject.

De eerste editie (2017) van de BMC Express heeft haar eindstation bereikt. Hier vertelden de culturele instellingen (Filmtheater ’t Hoogt, Vechtstreekmuseum, Openluchttheater Cabrio Soest, Stadsschouwburg Utrecht, Cultuur Platform Woerden en Stedelijk Museum Vianen) wat zij geleerd hebben en hoe zij hun ondernemerschap hebben vergroot.

Inschrijven voor de volgende edities in 2018 & 2019 kan op www.strategiemakers.nl/bmc-express/

Benieuwd naar een soortgelijke case?

 

Ga naar Spark

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

 

Neem contact met ons op

Startup Launch Class

STARTUP LAUNCHCLASS - ING & ACE

“COACHES DIE DIT PROGRAMMA HEBBEN DOORLOPEN, LEVEREN DUIDELIJKE MEERWAARDE BINNEN DE ING SQUADS.”

ING

ING is een wereldwijde financiële instelling met een sterke Europese basis gericht op het leveren van bankdiensten. Klantgroepen bestaan uit particulieren, gezinnen, kleine bedrijven, grote ondernemingen, instellingen en overheden. Domestic Banking Nederland is getransformeerd naar een agile organisatie bestaande uit tribes en squads. Elke squad wordt gecoacht door een agile coach vanuit ING.

 ACE

ACE is het Amsterdam Center for Entrepreneurship. Deze organisatie is opgericht door de UvA, VU, HvA en AHK en stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van entrepreneurship. ACE wordt ondersteund door de gemeente Amsterdam, het ministerie van Economische Zaken, Rabobank en EY.

DE SAMENWERKING

In co-creatie is het unieke Startup Launchclass programma ontstaan; een 10 weeks curriculum waarin startups vanuit ACE hun business idee gaan testen en ontwikkelen tot gevalideerd business model. Daarin worden ze gecoacht door agile coaches van ING. Deze ING coaches zijn door Strategiemakers opgeleid in Lean Startup en Customer Development. Elke week vindt een interactief online college, een werksessie met alle startups & coaches en een coachingsessie plaats. Een duidelijke win-win samenwerking: ING leert nadrukkelijk experimenteren en valideren op basis van klantbehoeften en de startups krijgen de kans om hun business versneld te ontwikkelen, met coaching en introducties binnen het ING netwerk. De climax van het traject is het pitchevent bij ING, waar directie, senior management, coaches en relaties de learnings van alle teams ervaren.

AFTERMOVIES

Klik op onderstaande foto’s om de aftermovies te bekijken.

ONLINE COLLEGES

Negen weken lang is er elke week een (interactief) online college gegeven aan de deelnemende startups, coaches en niet-deelnemende ING agile coaches. Hieronder staat een overzicht van de verschillende colleges op volgorde:

  1. Introductie in het programma, de methode Lean Startup en het Business Model Canvas
  2. Value Proposition Canvas
  3. Negen building blocks van een goede pitch
  4. Distributie kanalen en klantrelaties
  5. Verdien modellen en experimenten
  6. Resources en kernactiviteiten
  7. Samenwerkingspartners
  8. Kosten en investeringen
  9. Interview technieken en Lean Startup experimenten

BLOGS

Over de winter editie van 2016, hebben we meerdere blogs geschreven. Over de start van het programma, over inzichten van onder andere een succesvolle startup en over de spannende finale, waar uiteindelijk twee startups met de hoofdprijs naar huis gingen.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Neem contact met ons op

SPARK

SPARK - INNOVATIE IN DE BOUW

“DEZE MANIER VAN INNOVEREN WERKT ECHT. SAMEN TOT NIEUWE INZICHTEN EN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN KOMEN.”

DE KLANT

Spark is het open innovatie initiatief van een aantal partijen die inzien dat innovatie (van de bouw) niet door afzonderlijke bedrijven gedaan worden maar in co-creatie. Dat zijn Heijmans, TU/Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, Avans Hogeschool en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Er worden activiteiten ontplooit om de gebouwde omgeving te vernieuwen en deze vernieuwing te versnellen.

HET DOEL

Eén van de programma’s van Spark is het Spark Talent programma, hét cross-over innovatieprogramma voor young professionals. Ambitieuze talenten gaan gedreven tot het uiterste met elkaar aan de slag met innovatievraagstukken in de gebouwde omgeving. Young professionals van diverse bedrijven zoals Dura Vermeer, Enexis, SWECO, Heijmans, TNO, ABB, KPN.

DE OPLOSSING

In 10 weken doorlopen zij een programma dat bestaat uit Design Thinking en Lean Startup. Om van probleemverkenning, ideevorming tot en met gevalideerd business model te gaan. In sprintdagen en een afsluitende Bootcamp van 3 dagen. Met een eindpitch voor alle deelnemende bedrijven en members van Spark. De doelen: leren innoveren met Design Thinking en Lean Startup en in co-creatie impact maken in de gebouwde omgeving.

Benieuwd naar een soortgelijke case?

Ga naar ABN AMRO

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Neem contact met ons op