Selecteer een pagina

Empowering marketing @ L'Oréal

L’Oréal, een van de meest bekende Beauty concerns , was klaar om een stap te zetten in hun #organisatie. Om meer #agile te werk te gaan hebben ze Strategiemakers gevraagd hen te begeleiden in hun transitie.

“Ik ben er trots op dat we nu meer tijd en kennis hebben om onze eigen expertise te verbeteren”

KLANT

Voor dit project zijn we samen met de Consumer Products Divisie van L’Oréal aan de slag gegaan. De Consumer Products Divisie richt zich op het verkopen van beauty producten via retailers zoals onder andere Etos en de Kruidvat. De marketing teams van L’Oréal werken in een Categorie structuur met focus op categorieën zoals Haircare en Make-up.

UITDAGING

Merkbeleving wordt steeds belangrijker om consumenten aan je te binden. Om deze merkbeleving zo optimaal mogelijk te maken zat de organisatiestructuur gericht op categorieën in de weg. In reactie hierop heeft L’Oréal een nieuwe structuur ontworpen genaamd Marketing 3.0. Met als doel om de voordelen van de oude structuur te behouden en tegelijkertijd de merken van L’Oréal meer aandacht geven. Aan Strategiemakers de vraag om te helpen deze vorm van agile transformatie tot een succes te maken.

DE OPLOSSING

Bij organisatieveranderingen zien we 2 valkuilen:

Allereerst is er vaak veel aandacht voor structuur maar worden cultuur en werkwijzen over het hoofd gezien. Terwijl deze thema’s juist cruciaal zijn voor een succesvolle verandering. Om de aandacht voor zowel cultuur, werkwijzen en structuur te vergroten gebruikten we de Growth by Design guide om de scope van de aanpak te vergroten en de elementen aan elkaar te verbinden.

Daarnaast zien we te vaak een lineaire aanpak waarbij de oplossing alleen maar wordt “geïmplementeerd”. Hierdoor is het lastig om in te spelen op ontwikkelingen en nieuwe inzichten tijdens het veranderingsproces en maakt dat de oplossing te vaak als iets externs voelt. Om hiermee om te gaan vormden een multidisciplinair transitieteam waarmee we de transitie op een agile manier zijn gaan aanpakken. Agile werken is doorgevoerd door het gebruik van een transitie backlog, het werken in sprints en meerdere reviews waarin stakeholders actief betrokken werden bij de veranderingen. Op deze manier zorgden we er samen met L’Oréal stap voor stap voor dat werknemers zich weer eigenaar voelen en samen een oplossing gevonden wordt.

WAARDE

Agile werken maakte iets los binnen het L’Oréal team, na een aantal sessies begonnen de transitie-teamleden de agile methodieken door te voeren in hun eigen teams en werd ook het werken in sprints meer doorgevoerd.

Naast dat agile werken binnen de eigen teams doorgevoerd wordt, voelen de marketeers zich ook meer gehoord. De marketeers hebben meer te voegen en het momentum gebruiken om zelf veranderingen door te voeren. Hierdoor ontstond er tijdens het proces meer ruimte om hardnekkige uitdagingen zoals te lange meetings en gebrek aan leiderschap aan te pakken. De marketing 3.0 Transitie is nog bezig maar we zien nu al hoe deze veranderingen geleidt hebben tot meer energie, betrokkenheid en samenwerking tussen de verschillende disciplines.

Samen op zoek naar creatieve oplossingen
Met de hele groep de agile transformatie door
Canvassen gebruiken voor de agile transformatie

Benieuwd wat we nog meer doen?

Naar onze cases

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Telefoonnummer StrategiemakersEmail Contact StrategiemakersContact formulier