Selecteer een pagina

USG People

USG PEOPLE

DE KLANT

USG People, een grote uitzendorganisatie en HR-dienstverlener, is zich ervan bewust dat het uitzendproces in rap tempo digitaliseert. De IT-afdeling kon onvoldoende inspelen op deze veranderingen. Dit werd mede veroorzaakt door hun organisatievorm, die leidde tot veel overleggen, complexe relaties, en continue conflicten tussen projecten en operatie.

HET DOEL

We hebben USG People geholpen met een herontwerp van de organisatie naar 12 multidisciplinaire solution teams. Deze agile teams hebben een duidelijke missie en focus op klantbehoefte. Daarnaast zijn er, naar analogie met het Spotify-model chapters die zorgen dat medewerkers in solution teams zich blijven ontwikkelen op hun vakgebieden & competenties.

DE OPLOSSING

In een transitie van 8 maanden zijn de 12 teams gecoacht op agile werken. Specifieke kennis van de IT-omgeving is ingebracht door de specialisten van Agile 42. Daarnaast hebben we met management en de teams gewerkt aan het neerzetten van agile portfolio management en het wegnemen van blokkades die de teams hinderden om snelheid te maken, zoals bestaande management- en besluitvormingsprocessen.

Samen met hun product owners werken de teams nu continue aan verbetering van zichzelf en de business van USG People. Zodat ze snel kunnen inspelen op de digitale veranderingen.

USG PEOPLE DIGITALE TRANSFORMATIE

DE KLANT

Bij USG People, een grote uitzendorganisatie en HR-dienstverlener met merken als Start People, Unique en USG Professionals hebben we meerdere projecten gedaan. De constante reden achter de projecten was de digitale transformatie waar de uitzendsector in zit. De verschillende projecten werden geïnitieerd en ondersteund door C-level van de organisatie.

BETROKKENHEID

In de uitvoering zijn diverse multidisciplinaire teams dwars door de organisatie actief aan de slag gegaan. Zo hadden we de juiste expertise aan boord om tot goede inzichten te komen. De betrokkenheid van grote delen van de organisatie heeft de bewustwording ten aanzien van de urgentie voor de digitale transformatie.

DE PROJECTEN

We hebben USG People geholpen met:

  1. Visievorming rondom nieuwe marktkansen en proposities
  2. Identificeren van digitale oplossingen voor significante verbetering van de klant- en kandidaatervaringen (Customer Journey)
  3. In kaart brengen van nieuwe HR-technologie (HR Tech Radar)
  4. Analyse van klanten en huidige capabilities om te komen tot innovatieve proposities
  5. Bootcamp rondom lean startup en business model innovatie

Benieuwd naar een soortgelijke case?

Ga naar ABN AMRO

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Neem contact met ons op

Aventus

AVENTUS, KLAAR VOOR DE TOEKOMST

“DE AANPAK VAN STRATEGIEMAKERS VIND IK HEEL VERNIEUWEND EN VERFRISSEND. HET GEEFT VEEL ENERGIE!”

DE KLANT

Aventus is het regionaal opleidingscentrum in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zuthpen. Meer dan 1000 medewerkers bieden in meer dan 200 opleidingen onderwijs aan 10.000 studenten.

 HET DOEL

Aventus speelt een belangrijke rol in het opleiden van vakmensen voor het bedrijfsleven. En om die rol toekomstbestendig te houden is gewerkt vanuit 3 toekomstvisies: het bedrijf van de toekomst, de student van de toekomst en de vertaling naar de school van de toekomst.

DE OPLOSSING

De strategie is op een voor Aventus nieuwe manier tot stand gekomen: in co-creatie met 50 Aventus medewerkers, ruim 70 bedrijven en meer dan 150 andere stakeholders in de regio. Van buiten naar binnen ontwikkeld, vanuit behoeften van studenten, bedrijfsleven en docenten. In een unieke sprintaanpak. Met sprintteams, elk gericht op een specifieke doelgroep student. Met werkvormen als de sprintweek, het filmfestival, de masterclasses door externe inspirators, interne en externe validaties, communicatiefilmpjes. Zelfs leidend tot een agile werkwijze voor innovatieve strategische projecten. Cruciale keuzes in de ontwikkeling van missie, visie en strategie zijn gevalideerd bij stakeholders. En bijgesteld of aangescherpt waar nodig. Het resultaat is een gevalideerde en gedragen strategie. En een nieuwe impuls aan de samenwerking met de stakeholders.

Benieuwd naar een soortgelijke case?

Ga naar Spark

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Neem contact met ons op

Reukema

REUKEMA

“DE STRATEGIE HEBBEN WE SUCCESVOL TOT UITVOERING WETEN TE BRENGEN EN IS EEN GEWELDIGE LEIDRAAD GEWEEST VOOR ONZE PROJECTEN.”

DE KLANT

Reukema Recycling is een innovatieve en snelgroeiende speler in de wereldwijde handel en recycling van metaalschroot, zoals aluminium, koper, lood, zink, messing, etc. Het businessmodel is het koppelen van lokaal en regionaal actieve leveranciers aan een professioneel wereldwijd netwerk voor verkoop en levering.

HET DOEL

Reukema ziet dat de wereld verandert, maar dat hun sector nog onvoldoende mee gaat met de tijd. Reukema ziet kansen in de markt en wilde met hulp van ons een nieuwe visie en een businessplan ontwikkelen.

DE OPLOSSING

De nieuwe visie is gebaseerd op transparantie en innovatie in een markt die op dit moment het tegenovergestelde is. Dat betekent dat een aantal scherpe keuzes is gemaakt ten aanzien van marktpositionering. Het heeft geleid tot de introductie van apps, nieuwe technologie, en toepassing van data-analyse voor een steeds meer verfijnde klantbenadering.

Door in de praktijk te proberen en te leren en met het businessplan in de hand worden zichtbare successen bereikt.

Benieuwd naar een soortgelijke case?

Ga naar ANWB

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Neem contact met ons op

ABN AMRO

ABN AMRO

BETERE KLANTERVARINGEN CREEREN DOOR AGILE MARKETING

agile ABN AMRO

DE KLANT

Marketing speelt een belangrijke rol bij ABN AMRO. Per jaar wordt een veelheid aan marketing campagnes en klantcommunicatie gemaakt, zowel voor particuliere klanten, kleinzakelijke klanten als private banking klanten onder het merk MeesPierson. Om deze campagnes en communicatie goed te kunnen uitvoeren zijn in de loop van de tijd allerlei logische processen en procedures ontstaan. Gevolg: lange doorlooptijden, veel afstemming en een portfolio van campagnes die altijd al maanden van te voren moet worden geprioriteerd en vastgesteld.

HET DOEL

De marketing afdeling concludeerde dat dit niet langer zo kon. ABN AMRO wil flexibeler worden en altijd relevant kunnen zijn voor klanten. Doel is om de marketingteams in staat te stellen alleen nog maar campagnes en klantcommunicatie te ontwikkelen die spot-on en relevant zijn. Daarmee ook blokkades wegnemen die de teams in de weg staan om snelheid te maken en ideeën en plannen aan te passen op basis van nieuwe inzichten. En ten slotte de samenwerking met productmanagers, en ‘client-facing’ medewerkers verbeteren, zodat er meer snelheid komt.

DE OPLOSSING

Er zijn 8 multidisciplinaire teams van ca. 6-9 medewerkers gevormd. En we zijn met elkaar een agile transitie gestart die gaat over agile werken, agile marketing en agile cultuur. Het staat concreet uit: agile werken in sprints van 2 weken en alle tools en technieken die daar bij komen kijken. Tevens passen we stap voor stap besturing en besluitvorming rondom campagnes en geven mandaat aan de teams. Die teams werken nu met een flexibele planning en verbeteren continue de samenwerking met business owners en stakeholders.

Wij trainen en coachen de teams, we brengen tools en werkvormen in, en we helpen het management en stakeholders met het begeleiden van de agile transitie. Het resultaat is dat campagnes nu continu in sprint kunnen worden genomen op basis van prioriteit. De kwaliteit van de campagnes stijgt met de dag. En de snelheid van idee naar realisatie is gemiddeld nog maar 3 sprints (6 weken).

SAMEN NIEUWE PROPOSITIES ONTWIKKELEN

lean startup ABN AMRO

DE KLANT

ABN AMRO Markt & Segmentontwikkeling (MSO) houdt zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe proposities voor klanten. Bij MSO begrepen ze goed dat dit anders moest gaan dan de bank tot nu toe gewend was: sneller, in dialoog met klanten, en meer doen dan denken.

 HET DOEL

Toen het ca. 20 mensen sterke team van M&SO begon in de zomer van 2015 wilden ze eerst met elkaar een visie ontwikkelen: waar staan we voor, hoe gaan we succesvol nieuwe proposities maken, en: hoe gaan we het anders doen? Hoe kunnen elementen uit methodes als lean startup, design thinking, agile/scrum, business model innovatie pakken om onze eigen vernieuwende werkwijze te ontwikkelen? Met als doel om sneller tot nieuwe proposities te komen voor de bank.

DE OPLOSSING

Samen met management en medewerkers zijn we in juni 2015 begonnen om een missie en visie te creëren. Die is gebaseerd op de ambitie om klanten continu te verrassen met de vernieuwende financiële oplossingen die hen helpen om succesvol te zijn.

Vervolgens hebben we met elkaar een nieuwe werkwijze ontwikkeld op basis van agile, lean startup, en businessmodel innovatie. In een accelerator programma van 8 weken zijn alle medewerkers van M&SO en enkelen van het Innovation Center getraind in deze nieuwe werkwijze. Inclusief tools en werkvormen om te komen tot een visie op een bepaald strategische thema, ideeën voor oplossing te genereren en die zo snel mogelijk door te ontwikkelen tot prototype en Minimum Viable Product (MVP).

Een intensieve training is belangrijk, maar de praktijk is weerbarstiger. Hoe ga je het praktisch toepasbaar gemaakt op eigen ideeën voor nieuwe klantproposities? We hebben propositieteams geformeerd die de nieuwe way of working toepassen in alle projecten waarin ABN AMRO nieuwe proposities voor klanten ontwikkelt. Vanuit Strategiemakers coachen en begeleiden we deze teams, we reiken de tools aan waarmee ze een visie kunnen ontwikkelen, goede experimenten kunnen opzetten, ideeën bij klanten kunnen valideren en prototypes kunnen ontwikkelen, zodat een propositie echt tot leven komt.

Bij grote bedrijven komt ook de context kijken. Hoe kun je echt nieuwe proposities live krijgen richting klanten als je te maken hebt met (legacy) systemen en IT-roadmaps. Dat gaat niet in 1x. De teams worden er stap voor stap beter in.

ABN AMRO VISIE PSD2

visie agile scenarioplanning ABN AMRO

DE ACHTERGROND

De verdienmodellen van banken staan onder druk. Dit wordt niet makkelijker door nieuwe regelgeving. Eén daarvan is een EU-richtlijn die zorgt voor de regulering van betalingsdiensten in de Europese Unie, afgekort tot PSD2.
Door PSD2 ontstaat meer ruimte voor innovatieve betaaldiensten. Zo kan bijvoorbeeld financiële klantdata, met klanttoestemming, voor elke partij toegankelijk worden. Dit breekt de markt open voor nieuwe toetreders met innovatieve proposities.

 HET DOEL

Maar er ontstaan voor banken zelf ook kansen. Dus vroeg ABN AMRO ons te helpen met de vraag: wat is onze visie op PSD2? En hoe kunnen we vanuit die visie gaan experimenteren om nieuwe proposities te ontwikkelen?

DE OPLOSSING

We hebben met een multidisciplinair team van 15 professionals een ‘levend’ visiedocument gemaakt. Deze hebben we in acht tweewekelijkse sprints uitgewerkt en gevalideerd met een grote diversiteit aan stakeholders. De visie bevatte 9 mogelijke marktscenario’s. Elk scenario geeft ABN AMRO andere kansen en bedreigingen. Er is met het team een grote hoeveelheid ideeën voor nieuwe proposities ontwikkeld. Het resulteerde in een strategisch portfolio van initiatieven. In kleine agile teams worden geselecteerde ideeën verder uitgewerkt, ontwikkeld en in de praktijk getoetst.

Benieuwd naar een soortgelijke case?

Ga naar ANWB

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Neem contact met ons op

Jaarbeurs Trademart

NEW DIMENSIONS - VISIE ONTWERP JAARBEURS TRADEMART

“ONGELOOFLIJK WAT EEN CREATIVITEIT EN INSPIREREND RESULTAAT DEZE SAMENWERKING MET STRATEGIEMAKERS HEEFT OPGELEVERD!”

visie Jaarbeurs

DE KLANT

In 1970 heeft Jaarbeurs Trademart naar Europa gehaald, een unieke plek waar producenten, distributeurs en agentschappen hun producten permanent ten toon kunnen stellen aan retailers. Jaarbeurs heeft daar destijds zelfs een uniek gebouw voor ontwikkeld: het Beatrixgebouw in Utrecht. Inmiddels kent Trademart 2 grote beurzen (voor- & najaarsbeurs) en een online kanaal.

HET DOEL

Trademart is volop in ontwikkeling. De centrale vraag waar Strategiemakers mee heeft geholpen is het ontwerpen van een visie op de toekomst van Trademart.

DE OPLOSSING

In de aanpak is een team van Trademart experts langs de assen van haar doelgroepen (Sieraden & horloges, Koken & tafelen, Lifestyle, Wonen en Baby & kids) aan het werk gegaan. Met trendonderzoek en vele klantinterviews is een beeld gevormd van behoeften en mogelijke vernieuwingen in retail. De inzichten die het team heeft opgedaan zijn vertaald naar een baanbrekende visie op de toekomst van Trademart. Net zoals in 1970. De visie wordt langs een aantal dimensies en tijdsassen inhoud gegeven. Klanten worden hierin betrokken en leveren feedback. Waar mogelijk worden elementen van de toekomst al getest in de dagelijkse praktijk. Een mooi voorbeeld van kort cyclisch vernieuwen en samenwerken met je klanten.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen?

Neem contact met ons op