Selecteer een pagina

STERKER VERDIENMODEL VOOR CULTURELE INSTELLINGEN

In zestien weken werken culturele of maatschappelijke organisaties aan de innovatie van hun organisatie, het bereiken van nieuwe doelgroepen en het vinden van nieuwe financieringsbronnen. Daarmee brengen ze ondernemerschap echt in de praktijk en overheden maken een impact die veel verder gaat dan een jaarlijkse subsidiebeschikking.

ONAFHANKELIJKHEID EN STABILITEIT VERSTERKEN

Al een aantal jaren worden culturele organisaties en maatschappelijke instellingen gestimuleerd meer ondernemerschap te tonen. Ze moeten nieuwe doelgroepen bereiken en nieuwe bronnen van inkomsten aanboren. De aanleiding hiervan lag in het feit dat er de afgelopen jaren minder subsidies beschikbaar waren en het politieke klimaat zorgde voor een terugtrekkende overheid.

Om organisaties hiertoe in staat te stellen, willen overheden helpen met het vergroten van de levensvatbaarheid en professionaliteit in plaats van slechts een subsidie te geven. Organisaties moeten een organisatie- en verdienmodel ontwikkelen dat hun onafhankelijkheid en stabiliteit versterkt.

IN ZESTIEN WEKEN RESULTAAT

Strategiemakers doet nu voor een grote overheid een opdracht waarin in 16 weken acht culturele instellingen zelf hun organisatie en verdienmodel versterken. De medewerkers en vrijwilligers van de organisatie ontplooien in een stimulerend programma hun eigen ondernemerschap. Ze krijgen beter inzicht in de waarde die ze leveren voor hun klanten, wat ze nog meer zouden kunnen doen en worden bewust van o.a. financiën, zakelijke kansen en verbetermogelijkheden.

KENNISDELEN EN SECTOR VERSTERKEN

Gedurende de zestien weken presenteren de organisaties een aantal keren hun resultaten aan elkaar. Daarmee delen ze intensief kennis en ervaringen uit met collega’s waardoor ze van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen inspireren en er een netwerk ontstaat waaruit kennis en mensen kunnen worden uitgewisseld. Zo worden niet alleen de individuele organisaties sterker, maar de sector in een stad of regio in zijn geheel.

Wil je meer weten en werk je bij een overheid of een maatschappelijke/culturele instelling? Stuur Armand of Myrthe een email, dan sturen we je onze presentatie die het programma verder uitlegt of maken we een afspraak om je specifieke behoeften te bespreken.

Share This