DUURZAME, INNOVATIEVE STRATEGIE ONTWERPEN

De coronacrisis brengt de fragiliteit van onze opgebouwde welvaart aan het licht. We zien welke impact onze handelswijze heeft op onze gezonde lucht, leefbaarheid van het klimaat, flexibiliteit van onze basissystemen en opvangnet als maatschappij. Hoe maak je een duurzame, innovatieve strategie die tot doorbraken en vernieuwing leidt?

Wij stimuleren je verbeeldingskracht, ontwikkelen toekomstscenario’s, en ontwerpen een aansprekend beeld van de toekomst. Zodat we hernieuwd enthousiasme over de toekomst creëren bij medewerkers en stakeholders door storytelling en aansprekende ideeën.

MET WELKE VRAGEN KUNNEN WE JE HELPEN?

  • Hoe kunnen we een aantrekkelijk toekomstbeeld van ons bedrijf ontwikkelen als duurzame, innovatieve organisatie waar het heerlijk is om te werken?
  • Hoe verandert de context en wat zijn mogelijke toekomst scenario’s?
  • Hoe kunnen we aan een lange termijn visie en strategie werken terwijl de organisatie focus heeft op de korte termijn problemen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat onze strategie geen papieren tijger wordt, maar wel doordacht en fundamenteel bijdraagt aan de toekomst van je bedrijf?
  • Hoe maken we van onze strategie een reis vol ervaringen, experimenten, nieuwe inzichten en validaties met klanten, stakeholders en experts?
  • Hoe houden we de strategie vervolgens levend, up-to-date en continu vernieuwend?

DUURZAME, INNOVATIEVE STRATEGIE ONTWERPENHOE DOEN WE DAT?
Wij beginnen bij je purpose. We zoomen uit en gaan samen op reis naar de toekomst. We ontwerpen en visualiseren een beeld van je bedrijf in 2030. Je bedrijf is een duurzame, innovatieve organisatie geworden, waar het heerlijk is om te werken. Hoe ziet dat er uit?

Het strategieproces is een reis, geen heisessie. We nemen de tijd om tot nieuwe inzichten te komen. Inzichten die tot doorbraken en impact gaan leiden. Dit doen we door samen met je collega’s en stakeholders uit het eco-systeem van de organisatie een nieuwe strategie te ontwikkelen, die is opgebouwd uit een serie interventies. Strategie is een ontwerpproces. Samen zetten we een richting in, generen we ideeën die we onderweg valideren en bijsturen.

Toekomstscenario’s visualiseren
Op basis van onderzoek en input van experts, klanten en stakeholders creëren we een beeld van de context en de ontwikkelingen die relevant zijn voor jouw organisatie. Met de meest onzekere en invloedrijke ontwikkelingen visualiseren we scenario’s om inzicht te krijgen hoe de duurzame, innovatieve toekomst van je organisatie eruit kan zien.

Helder krijgen van je purpose
Purpose-gedreven organisaties hebben hun vizier op de lange termijn, waarbij doelstellingen op het positief bijdragen aan mens, milieu en maatschappij leidend zijn. Niet groei, maar ontwikkeling staat centraal. Een purpose ontwikkel je niet in een ivoren toren en je ontwikkelt het niet in een brainstormsessie. Het ontwikkelt zich parallel aan het strategie-ontwerp en vraagt observatievermogen in de organisatie om boven water te krijgen wat mensen motiveert.

Ontwerpen van de nieuwe strategie
Met de purpose en de toekomstscenario’s kunnen we een strategie ontwerpen. Deze strategie bevat de doelen, strategische opties en keuzemomenten die belangrijk zijn om de organisatie te vernieuwen tot een duurzame innovatieve organisatie, waar het heerlijk is om te werken.

Up to date blijven
We helpen je om een proces in te richten waarin je de strategie levend houdt. Strategie is geen statisch document dat ergens opgeslagen staat, maar een dynamisch beeld dat je kan aanscherpen op basis van observaties en resultaten. In het ontwerpproces wordt hiervoor de basis gelegd.

Verbeelden van de strategie
Om medewerkers, stakeholders en klanten mee te kunnen nemen in je strategische keuzes, is een gedeeld beeld van de strategie van groot belang. We verbeelden de strategie door middel van storytelling, visualisaties, en artefacten.

VOORBEELDEN WAARIN WE ZO GEWERKT HEBBEN

BENIEUWD HOE WIJ KUNNEN HELPEN IN HET BEPALEN
VAN DE TOEKOMST VAN JULLIE ORGANISATIE?

CONTACT