TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIES CREËREN

Je bent bezig met het oplossen van acute problemen en de business draaiende houden, maar tegelijkertijd ben je aan het nadenken over hoe je organisatie er in de toekomst uit gaat zien. Hoe zorg je ervoor dat je team goed (digitaal) blijft werken, individuen blijven groeien in hun (agile) rol, team bonding niet vergeten wordt en leiderschap de juiste rol binnen een wendbare organisatie pakt?

Wij helpen je met een andere manier van organiseren, werken en leidinggeven, passend bij de sensitiviteit van jouw organisatie. Hoe kunnen we de huidige situatie gebruiken om een nieuwe balans te vinden tussen digitaal en sociaal, zodat we werkplezier maximaliseren, reizen minimaliseren en business impact vergroten. Waarbij plaats en tijd onafhankelijk werken centraal staat. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Ben je al bedreven in wendbaarder samenwerken, maar loopt het door de crisis spaak? Of zie jij juist door de crisis een mogelijkheid om je bestaande organisatie op een meer toekomstbestendige manier te gaan inrichten?

Kenmerken van een toekomstbestendige organisatie

Volgens ons is 1 van de kenmerken van een toekomstbestendige organisatie, een organisatie waarbij plaats en tijd onafhankelijk (samen)werken centraal staat. Ook wel asynchroon werken genoemd. In onze aanpak onderzoeken we in hoeverre je organisatie al ingericht is op asynchroon werken en bepalen wat jouw organisatie (verder) nodig heeft om toekomstbestendig te zijn. Om er zo voor te zorgen dat we samen de juiste balans ontdekken tussen asynchroon en synchroon werken, die het beste bij jouw organisatie past. Samen kijken we welke stappen er gezet moeten worden. Wat de juiste tooling is die aansluit bij jullie specifieke omstandigheden en welke organisatiestructuur en cultuur hier het beste bij past.

asynchroon werkenMET WELKE VRAGEN KUNNEN WE JE HELPEN?

  • Hoe zorgen we ervoor dat teams goed (digitaal) blijven werken?
  • Hoe kunnen we teams versnellen en/of wendbaarder maken?
  • We willen op een andere manier gaan werken bijvoorbeeld asynchroon, hoe doen we dat?
  • Hoe kunnen we beter leren prioriteiten stellen?
  • Hoe kunnen we een lerende organisatie worden?
  • Hoe kunnen we met de veranderende omstandigheden meer werkplezier creëren en tegelijkertijd impact maken?
  • Nu is het moment om impact te maken, zowel op het milieu als op het werkplezier, maar hoe?

TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIE CREËRENHOE DOEN WE DAT?

We helpen bedrijven door samen aan de slag te gaan, binnen de context van de klant. Vanuit de strategie helpen we teams en leiderschap met coaching en training en helpen we in workshops governance opnieuw vorm te geven. Samen bepalen we hoe we succesvol kunnen worden; werkwijze, besluitvorming, tools, werkplek, etc. En door regelmatig te reflecteren verbeteren we die aanpak. We helpen met:

Organisatiescan
We beginnen met een snelle DIY organisatiescan. Hiermee kijken we waar de organisatie staat, waar al asynchroon en waar synchroon gewerkt wordt. Om vervolgens te kijken waar je als organisatie naar toe wilt en wat de voordelen van asynchroon werken voor jullie zijn.

Team coaching
We helpen teams ‘on the job’ met het verbeteren en/of opnieuw inrichten van hun (online) samenwerking en creëren bewustzijn over de impact van hun eigen rol. We gebruiken hiervoor een combinatie van methodieken (Agile, Design Thinking, Lean Startup) geijkt op de context van de klant en die passen bij de uitdaging en de deelnemers.

Leiderschap ontwikkeling
We helpen leiderschap om meer kennis en kunde op te bouwen om als voorbeeld in de organisatie te fungeren. Teams moeten ondersteund worden door leiders die begrijpen wat ze als team nodig hebben. Wij helpen je als leider om de juiste vragen op het juiste moment te stellen en op de juiste manier bij te sturen.

Ondersteunende governance
We helpen de organisatie om de governance op een goede, moderne manier in te richten. Governance die helpt bij het samenwerken binnen en buiten afdelingen, helpt in het maken van keuzes, en teams in staat stelt om te excelleren.

VOORBEELDEN WAARIN WE ZO GEWERKT HEBBEN

BENIEUWD HOE WIJ JULLIE ORGANISATIE
TOEKOMSTBESTENDIG KUNNEN MAKEN?

CONTACT