TRANSFORMATIE AANPAK

MET WELKE VRAGEN KUNNEN WE JE ONDER ANDERE HELPEN

  • Hoe kunnen we een purpose gedreven organisatie worden?
  • Hoe maken we onze organisatie klaar voor de toekomst?

Alles-in-één betekent dat we als Strategiemakers jouw partner zijn in je transformatie. Samen starten vanuit de strategie en een visie op de transformatie. Daarna bouwen aan de transformatie en onderweg leren we wat werkt zodat we stap voor stap kunnen opschalen.

Onze methodologie Growth by Design helpt bij het in kaart brengen van een transformatie ten behoeve van je purpose als bedrijf.

Twee belangrijke elementen daarin zijn strategie en oplossingen: we beginnen met het definiëren van de strategische prioriteiten voor deze transformatie. Oplossingen helpen bij het behalen van de strategische doelen door een format te selecteren. Om met dat format te werken, zijn bepaalde vaardigheden, tools en ruimten noodzakelijk. Cultuur omdat je je mensen nodig hebt om de transformatie te ondersteunen; ze moeten in het doel geloven, dus wat voor soort mindset en gedrag heb je nodig? De governance beloont het gewenste gedrag en monitort de voortgang in de richting van de strategische doelstellingen. De organisatie helpt mensen om het werk daadwerkelijk uit te voeren.

Growth by Design Guide

BEPALEN TOEKOMST VAN DE ORGANISATIE

Growth by Design Guide

Op basis van externe trends en klant- en medewerker behoeftes ontwerpen en valideren we samen met de belangrijkste stakeholders de purpose, missie, visie en strategie.

TOEKOMSTBESTENDIG MAKEN

Growth by Design Guide

Het ontwerp van de strategie vormt de basis voor het vormen van het transformatie design. Via de Growth by Design methodologie ontwerpen we samen met jou een geïntegreerde aanpak om je strategie te verwezenlijken.

VERNIEUWING VERSNELLEN

Growth by Design Guide

We begeleiden teams en hun leiderschap om te versnellen. Hoe kunnen we sneller, effectiever en op basis van validaties vernieuwen en groeien.

VERNIEUWING OPSCHALEN

Growth by Design Guide

We gebruiken learnings om groei en vernieuwing te verwezenlijken. We ontwerpen hoe de organisatie eruit moet zien om de strategie te verwezenlijken en vernieuwing op te schalen.

HOE KUNNEN WIJ JULLIE HELPEN
MET HET ONTWERPEN VAN EEN TRANSFORMATIE?

CONTACT