ONZE VISIE

Strategiemakers helpt bedrijven hun snelheid vergroten. Dat doen wij niet met dikke plannen maar met tools en skills waarmee bedrijven zelf continu hun strategie kunnen ontwikkelen, uitvoeren en bijsturen. In onze visie is strategie dan ook een werkwoord.

Zo helpen wij organisaties om in te spelen op snelle veranderingen bij klanten. Altijd volgens het principe voordoen – meedoen – zelfdoen. We brengen versnelling met de scherpte van strategieconsulting en de oplossingskracht van ontwerpers.

 

Snelheid is het echte concurrentievoordeel

We zien veel bedrijven die niet in staat zijn om de ontwikkelingen in hun markt bij te benen. Dit heeft vaak niet te maken met het gebrek aan goede ideeën, maar veel meer met de uitdaging om deze om te zetten in concrete resultaten. Dat is kostbaar wanneer er steeds nieuwe concurrenten opstaan die maar wat graag de competitie aangaan.

Onze ambitie is bedrijven te helpen hun snelheid te vergroten. En eerder tot zichtbare resultaten te komen.

#NIEUWDENKEN

De uitdagingen waar organisaties voor staan zijn mede het gevolg van oude denkpatronen.  De focus op efficiëntie en het beheersen van risico’s is soms doorgeschoten en dat leidt tot onbedoelde uitkomsten. We zien bij veel organisaties een kloof tussen strategie en uitvoering, we zien goede ideeën stranden in een web van regels en medewerkers die zich minder betrokken voelen bij hun werk.

Deze naar binnen gekeerde houding staat organisaties in de weg om aansluiting te vinden bij de markt en producten en diensten te ontwikkelen waar klanten echt blij van worden.  Tijd dus voor nieuwe ideeën.  

#SAMENDOEN

Het belang van samenwerken raakt de kern van het nieuwe denken.  De wereld is snel, complex en verbonden. Binnen deze context is samenwerking cruciaal. Tussen klanten, medewerkers en directie.

Maar ook breder, met bedrijven, consultants, innovators, strategen, designers, hoogleraren en experts uit verschillende vakdisciplines.  Samen antwoorden op strategische uitdagingen bedenken, testen en delen. Samen zijn we slimmer, sneller en boeken we betere resultaten.