ONZE VISIE

Onze klanten zien de noodzaak om zichzelf te vernieuwen. Wij helpen daarbij, niet met dikke plannen maar met tools en skills waarmee bedrijven zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. We werken vanuit drie invalshoeken: strategie, innovatie en organisatie. Deze zijn onlosmakelijk verbonden.

Om te vernieuwen is richting nodig. We helpen organisaties strategie nieuw leven in te blazen. Door hen te helpen met ‘strategiemaken’, een continu proces van strategisch plannen naar doen en weer terug.

Een duidelijke strategie geeft energie en richting voor het ontwikkelen en valideren van nieuwe producten en diensten. Met methodes als Lean Startup en Design Thinking leren we organisaties hoe ze hier behendig in kunnen worden. Dat vraagt ook om nieuwe manieren van werken en samenwerken. Geïnspireerd door o.a. agile, Spotify en holacracy, helpen wij nieuwe vormen ontdekken en implementeren.

In de Strategiefabriek bieden we teams een inspirerende setting om snel tot resultaat te komen. Elke ruimte heeft een ander ontwerp om alle fasen van het innovatie perfect te ondersteunen. Van idee tot realisatie.
Zo werken we aan vernieuwing van het adviesvak.

Nieuw denken, samen doen. Strategiemakers brengt met veel passie versnelling met de scherpte van strategieconsulting en de oplossingskracht van ontwerpers.

 

Snelheid is het echte concurrentievoordeel

We zien veel bedrijven die niet in staat zijn om de ontwikkelingen in hun markt bij te benen. Dit heeft vaak niet te maken met het gebrek aan goede ideeën, maar veel meer met de uitdaging om deze om te zetten in concrete resultaten. Dat is kostbaar wanneer er steeds nieuwe concurrenten opstaan die maar wat graag de competitie aangaan.

Onze ambitie is bedrijven te helpen hun snelheid te vergroten. En eerder tot zichtbare resultaten te komen.

#NIEUWDENKEN

De uitdagingen waar organisaties voor staan zijn mede het gevolg van oude denkpatronen.  De focus op efficiëntie en het beheersen van risico’s is soms doorgeschoten en dat leidt tot onbedoelde uitkomsten. We zien bij veel organisaties een kloof tussen strategie en uitvoering, we zien goede ideeën stranden in een web van regels en medewerkers die zich minder betrokken voelen bij hun werk.

Deze naar binnen gekeerde houding staat organisaties in de weg om aansluiting te vinden bij de markt en producten en diensten te ontwikkelen waar klanten echt blij van worden.  Tijd dus voor nieuwe ideeën.  

#SAMENDOEN

Het belang van samenwerken raakt de kern van het nieuwe denken.  De wereld is snel, complex en verbonden. Binnen deze context is samenwerking cruciaal. Tussen klanten, medewerkers en directie.

Maar ook breder, met bedrijven, consultants, innovators, strategen, designers, hoogleraren en experts uit verschillende vakdisciplines.  Samen antwoorden op strategische uitdagingen bedenken, testen en delen. Samen zijn we slimmer, sneller en boeken we betere resultaten.